16. mai, 2014

Sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark

www.vestforsk.no

Rapport nr. 7/2013, Vestlandsforsking: Sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark

"Rapporten inngår som en del av et forprosjekt om sumeffekter av tekniske inngrep i utmark. Oppdraget er finansiert av Finsefondet. Rapporten er en internasjonal og norsk kunnskapsstatus om metoder og erfaringer med å vurdere sumvirkninger eller kumulative effekter av naturinngrep. En foreløpig versjon av kunnskapsstatusen inngikk som grunnlagsmateriale for et arbeidsseminar arrangert i Oslo 13. mars 2013, med deltakelse fra 1) De fremste fagfolkene innen miljøforsking, og (2) representanter for relevante interessegrupper fra både utbyggings - og vernesiden knyttet til forvaltning av norsk utmark og ny fornybar energi. En oppsummering av rundebordsdiskusjonen fra seminaret er tatt med som vedlegg til rapporten.
Forprosjektet skal resultere i en søknad til et hovedprosjekt om utvikling av en praktisk anvendelig metode for å vurdere sumeffekter av tekniske inngrep i utmark med særlig vekt på tiltak som gjelder utbygging av ny fornybar energi.
Forprosjektet er tildelt FRIFO Friluftslivets fellesorganisasjon og finansieres av Finsefondet."