19. mai, 2014

Støy fra vindkraftverk – en lite påaktet helsefare