8. jun, 2014

Rapporten «European Energy Security Strategy» på norsk. 5 sider.

www.regjeringen.no

Rapporten «European Energy Security Strategy» på norsk. (5 sider)

Her kan du lese hele rapporten om «European Energy Security Strategy» (strategien for bedre energisikkerhet i EU) av fagråd for energipolitikk og energimarkedet i EU/EØS-området.

Strategien ble bestilt av EUs stats- og regjeringssjefer på møtet i Det europeiske råd (DER) i mars, med utgangspunkt i krisen i Ukraina, og vil bli drøftet av stats- og regjeringssjefene på møtet i Det europeiske råd 26. og 27. juni.