9. jun, 2014

Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl

www.miljodirektoratet.no

NINA-Rapport: Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl, 2010.

Standardvilkår for for- og etterundersøkelser.


Roel May
Espen Lie Dahl
Arne Follestad
Ole Reitan
Kjetil Bevanger