21. mai, 2014

Vindkraft på Raskiftet: Naturinngrep og støy uten klimaeffekt - Naturvernforbundet Åmot/Elverum

youtu.be

Opptak fra åpent vindkraftmøte i Haugedalen grendehus onsdag 19. juni 2013. Arrangør: Åmot kommune. Trysil og Åmot kommuner skal levere høringsuttalelse september 2013 i anledning Austri Vinds planer om et vindkraftverk på Raskiftet. Du finner hjemmesida «Vindkraft i Osen? Nei takk» på facebook.

Tore Kjernlie og Ketil Skogen, Naturvernforbundet i Elverum og Åmot, innleder om kraftutbygging, klimapolitikk og vindkraft -- for deretter å bevege seg til Rakskiftet og konkrete konsekvenser av vindkraft. Deres konklusjon:

«Åmot må si et klart nei til vindkraftutbygging på Raskiftet. Flere og flere norske kommuner avviser nå utbygging, på tross av økonomiske lukrative tilbud fra kraftselskapene.»

• Vindkraftutbygging kjøres fram som et klimatiltak, men effekten på klimaet er mer enn tvilsomt.
• Det finnes ingen systemer som sikrer at kraft fra norske vindkraftanlegg bidrar til redusert produksjon i europeiske kullkraftverk.
• Det europeiske kraftmarkedet blir mer og mer deregulert og liberalisert. Det finnes ingen eksempler på at vindkraft har ført til reduksjon av kraftproduksjon med fossilt brensel.
• Energisparing prioriteres ikke -- det er ikke lønnsomt på samme måte som kraftproduksjon.
• Vindturbiner er lite effektive, og gir ustabil kraftproduksjon. Må hele tida suppleres med kraft produsert på andre måter.
• Det er store miljøproblemer i forbindelse med produksjon, transport, bygging og gjenvinning. Alt dette fører til utslipp av klimagasser, i tillegg til å skape andre -- til dels dramatiske -- skader på natur og miljø.
• Elsertifikater og annen tilrettelegging for utbygging av vindkraft er derfor mer å betrakte som gammeldags industripolitikk enn som moderne miljøpolitikk. Det er stort sett bare utbyggingsselskaper og grunneiere som har fordel av utbygging.
• Men skadene som påføres naturen, er store. Dette er ikke snakk om «vindparker», men om enorme industrianlegg.
• I tillegg er støyproblemene betydelige, og stadig mer forskning påviser alvorlige helsekonsekvenser.
• «Skyggekast» er også et fenomen som medfører betydelige plager for de som bor, eller oppholder seg, nær vindindustrianlegg.
• Derfor møtes nye utbyggingsplaner alltid med lokal motstand. Det skjer i Norge og alle andre land. Det er en myte at folk andre steder trives med sin vindkraft, slik utbyggingsinteressene prøver å innbille oss.