21. mai, 2014

Arkeolog Hilde Rigmor Amundsen oppsummerer kulturminnetur langs Osensjøen!

youtu.be

Opptak: Kort oppsummering etter kulturminnetur langs Osensjøen lørdag 28. april. Guide: Arkeolog Hilde Rigmor Amundsen, Stange. Arrangør: Kultursalongen på Fagerhøi Humanistisk Senter, Søre Osen, Trysil.

Kulturminneturen gikk til Skavernodden, et spesielt gravfelt fra jernalderen, Osen Bygdemuseum og steinalderfunn som er funnet i Osen nord samt store steinalderboplasser i Osen nord-øst.

Hilde Rigmor Amundsen er arkeolog og bosatt på den restaurerte husmannsplassen Lotterud i Stange. Hun har jobbet som arkeolog i Hedmark fylkeskommune (1996-2002), og er i dag ansatt på Norsk institutt for kulturminneforskning. 25. mars 2011 disputerte hun til doktorgraden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: "Mot de store kulturtradisjonene. Endringsprosesser fra tidligneolitikum til førromersk jernalder mellom Mjøsa og Femunden".