6. jun, 2014

Om grønne avskrivninger...

www.energinorge.no

Som ikke fikk gehør i vårens reviderte nasjonal-budsjett.

EnergiNorge 13. mai 2014.