4. jan, 2015

Hvem er vindmøllemodstanderne?

jyllands-posten.dk

- Asbjørn Bjerre fra lobbyorganisationen Danmarks Vindmølleforening påstår i en kronik i Jyllands-Posten 19/12, at modstanden mod vindmøller udgøres af en omrejsende, pensioneret overlæge, som fortæller skræmmehistorier til kommende vindmøllenaboer. Som formand for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller bliver jeg nødt til at dementere denne latterlige påstand.

Leserbrev Jyllands-Posten 24.12.14. av TONE BRIX-HANSEN, FORMAND, LANDSFORENINGEN NABOER TIL KÆMPEVINDMØLLER.