7. jan, 2015

Vårt moralske ansvar

nyemeninger.no

Hvordan Norge forvalter sine 6.300 milliarder i pensjonsfondet har en betydelig signaleffekt.

- Det er faktisk et moralsk anliggende hvordan Norge velger å bruke sin betydelige, finansielle muskulatur. Vi må kunne forvente en kraftig opptrapping av SPUs fokus på klima og miljø, at man ikke betrakter dette som sand i maskineriet og (mulig) kortsiktige kostnader, men en langsiktig gevinst i tråd med fondets intensjoner om langsiktig bærekraft både økologisk og økonomisk.

Dagsavisen, kronikk 7. januar 2015 av Dag O. Hessen