12. jan, 2015

Ti grunner for å droppe montermøller på Siragrunnen

www.tu.no

- Er det ett sted i Norge hvor havvindanlegg ikke må plasseres, er det på Siragrunnen. 180 meter høye turbiner her vil gjøre uopprettelig skade på fugl, fisk og friluftsliv.

Kronikk av Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

TU: 01.01.15.