25. aug, 2015

Kampen mot vindmøller

ifinnmark.nordnorskdebatt.no

Under denne overskrifta går sametingspresidenten ut med eit mektig forsvar for reindriftas rett til å vere einebrukar av naturen og areala i Finnmark.

Finnmark Dagblad (ifinnmark): 9.april 2015.