6. sep, 2015

Vindkraft i motvind

Hitra/Frøya 19. august 2015:

 

Statkraft har lagt frem økonomisk rapport for 2. kvartal. Her går det fram at selskapet har et nettoresultat på minus 2,04 milliarder kroner i perioden. Lave priser på elektrisk energi samt lav kronekurs har gjort det nødvendig å nedskrive selskapets 5 vindkraftanlegg i Sverige som en er deleier i med 1,82 milliarder. Dagens situasjonen forventes å vedvare i lang tid femover.

 
Utbyggingen av vindkraft i Sverige har på mange måter blitt betraktet som en referanse for norsk vindkraft. Dersom en fikk de samme virkemidlene i Norge som Sverige hadde for sin utbygging, ville norsk vindkraft ha et stort potensiale i følge tilhengerne. Når nå til og med svensk vindkraft sliter økonomisk, er det derfor bekymringsfult også for utbygging i Norge. Da hjelper det ikke, som enkelte politikere foreslår, å sparke styret i Statkraft.
 
Kanskje blir hovedutfordringen for norsk vindkraft nå å sikre at allerede etablerte anlegg overlever snarere enn å etablere nye? I alle fall fremmer nå regjeringen et forslag om endring av beregningen av eiedomsskatt. Dette er en skatt som opprinnelig er basert på «Verker og bruk» som skatteobjekter. I høringsnotatet sies yttrykkelig at en vindturbin skattemessig skal betraktes som en arbeidsmaskin, og er følgelig ikke et objekt for eiendomskatt. Dette medfører nå at inntektene av anleggene i større grad beholdes av utbyggerne. Det gies en kompensasjon til grunneierne, men berørte kommuner får ingen ting.
 
Norge har i år, gledelig nok, hatt en økt tilstrømming av utenlandske turister. De kommer neppe for å se på vindturbiner, men attraktiv natur er for de fleste det som lokker. Er det en trend vi burde ta vare på og utvikle? Skape arbeidsplasser ved å ta vare på naturens mangfold i stedet for å rasere den? Her ligger det et langt større potensiale enn det vindkraftutbygging representerer. En storstil utbygging av vindkraft i norske fjell fremstår nå, ikke bare som store naturinngrep, men også som økonomiske tapsprosjekter. At vi skal delta i en klimadugnad er flott, men det må i første rekke bli gjort gjennom energisparing og energigjennvinning. Det vil frigjøre store mengder fornybar energi til utfasing av fossil energi uten naturinngrep, og vil samtidig gi mange arbeidsplasser.
 

Knut Bonvik
Naturvernforbundet i Orklaregionen
Mads Løkeland
Nestleiar i Naturvernforbundet i Sør Trøndelag

 

Kilde: