2. des, 2015

Natur og klimatilpasning

www.sabima.no


- Det er ikke tilfeldig at vi opplever mer flom og ekstremvær samtidig som vi har stadig mindre gammel skog, våtmark og gammelt kulturlandskap. Naturen er et viktig forsvar mot effekter av klimaendringer.

Sabima: 24.11.15.