6. jan, 2016

Utnyttelsen av naturen og omformingen av landskapet har sin pris.

www.aftenposteninnsikt.no


Siden president Andrew Jackson vant slaget om New Orleans i 1812, har USA mistet halvparten av landets våtmarker. Det anslås at 80 000 mål går tapt hver time i USA. Ifølge nylig publiserte studier gjennomført på vegne av amerikanske myndigheter, ser trenden bare ut til å akselerere: Våtmarkene forsvant opp mot 25 prosent raskere mellom 2004 og 2009, enn mellom 1998 og 2004.

Ingen steder forsvinner våtmarkene hurtigere enn rundt Mexicogolfen. Fra Floridas Everglades til Texas’ sørligste kystområder blir våtmarkene presset fra ulike hold, og menneskelig aktivitet står for det aller meste av ødeleggelsene. Bebyggelse, infrastruktur og industrivirksomhet har presset naturen til side. Sumpområder er blitt drenert, elveløp tappet og lagt i kanaler – alt for å legge til rette for by- og jordbruksutvikling.

Aftenposten Innsikt: "Tatt av vinden", fra utgave 8/september 2015.