6. jan, 2016

Kullets fremtid

www.aftenposteninnsikt.no



- Kullet er klimaverstingen blant de fossile energikildene. Samtidig er økonomisk vekst og kullforbruk tett forbundet. Helt siden England staket ut kursen med sine kullfyrte dampmaskiner, har nærmest samtlige av verdens industrialiserte land fulgt deres oppskrift. Fra USA i vest til Japan i øst har betingelsen for en lys fremtid vært sort kull. Det rykende ferske eksempelet er Kina, som gjennom eventyrlig vekst i kullforbruket nå står for over halvparten av verdens samlede kullforbruk hvert år.

Aftenposten Innsikt: Fra utgave 10, november 2015.