22. mar, 2016

Friluftsliv i Nils Faarlunds tekster

www.naturliv.no


En fortolkende gjennomgang, strukturering og drøfting av friluftsliv i Nils Faarlunds skrifter 1967-2006.

Hovedfagsoppgave av Petter Erik Leirhaug - levert ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk Norges Idrettshøgskole, våren 2007.