10. jan, 2014

Allemannsretten, flux forlag 2012

Allemannsretten - Friluftslivets rettsgrunnlag av Marianne Reusch.

 

«Allemannsretten gir fri tilgang til naturen. Men hva betyr egentlig fri tilgang til naturen i dag? Mye er endret siden friluftsloven ble vedtatt i 1957. Nye aktivitetsformer har kommet til. Arealressursene blir stadig knappere. Dagens samfunn og moderne friluftsliv reiser mange spørsmål om hva som er lovlig innenfor rammene av allemannsretten.»

 

Se også www.allemannsretten.no