12. feb, 2014

Krever endring i regelverket for elsertifikater

www.tu.no

Vindkraftbyggerne risikerer enorme tap hvis de blir forsinket.