12. feb, 2014

Les mer om kontrollstasjonen

www.nve.no

Avtalen mellom Norge og Sverige angir at eventuelle endringer i elsertifikatordningen skal gjøres i forbindelse med en såkalt kontrollstasjon der de to landene i fellesskap påser at ordningen fungerer etter hensikten.