12. feb, 2014

Rapport nr 15/2014

webby.nve.no

Rapporten oppsummerer Energimyndighetens og NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen.