13. mai, 2014

Vil blåse liv i innlandet

www.ostlendingen.no

Eidsiva Energi etablerer i samarbeid med flere andre kraftselskaper i Hedmark og Oppland vindkraftselskapet Austri Vind DA.

Allerede i god dialog med grunneiere og kommuner før signering av avtalen om etablering av selskapet Austri Vind DA, 18. august 2010!

Kjetil Brorson Dahl - Østlendingen - 19. august 2010