14. jul, 2014

Område for tiurleik i Ranumsberget snauhogd

www.ostlendingen.no

– Slike leikeområder er nødvendige. De er like mye kultur og miljø som mye annet som tas vare på. Nå er dette området ødelagt for mange tiår.

Leder i Våler JFF, Johnny Nymoen, er harm og opprørt etter at et skogsområde i Ranumsberget er snauhogd.

Østlendingen 8. juli 2014.