14. jul, 2014

Frykter for grenda

www.ostlendingen.no

Knut Arne Gjems frykter at avvirkningen vil få betydning for lokalbefolkningens livskvalitet, det biologiske mangfoldet, jaktbare arter som storfugl og andre sårbare arter og den regionale næringsutvikling.

– Statskogs jaktterreng for elg fordeles etter lottoprinsippet, der jaktlagene skifter hvert fjerde år. Dette medfører en kortsiktig forvaltning. Nye jaktlag uten lokal lokalkjennskap skifter på å jakte i disse områdene og de lokale blir satt på sidelinjen. Arbeidet med utmarksnæring og sysselsetting lokalt som Borregaard har brukt 20 år på å legge til rette for, blir avsluttet over natten med innføring av det nye sentrale forvaltningssystemet, hevder Knut Arne Gjems.

Østlendingen 6. juli 2011.