23. okt, 2014

Ser ut som om det er bombet

23. oktober kunne Lokalavisa Sør-Østerdal bringe nyheten om hvordan Statskog utfører markberedning – det vil si Glommen – som har oppdraget.

 

«Det som har skjedd i dalføret nå, kan sammenlignes med flora- og faunakriminalitet», mener Vidar Storbæk, som er meget kritisk til hvordan Statskog har utført markberedningen. «Det ser ut som om det er bombet».

 

Ljørdalen:

- Her syns jeg Statskog har ødelagt naturen. Det finnes andre måter å sørge for ungskogtilvekst på, sier Vidar Storbæk.

- Her har vi hatt fin natur som har vært slik i tusenvis av år, og uten blygsel raserer Statskog hele grunnen på de enorme hogstflatene i dalføret vårt, sier Storbæk.

Han synes grunnen på de store hogstflatene har vært så fin at han mener det nesten hadde vært nok å pirke litt med en spade for å få frøene til å feste seg og spire.

- Her er det satt på fryktelige maskiner som har revet opp alt. Nå ser det nesten ut som en pløyd åker, sier Storbæk.

 

Som vestfronten

- For meg ser dette ut omtrent som skyttergravene på vestfronten under første verdenskrig, smeller Jon Erik Moen til med, forå understreke sin misnøye og frustrasjon over Statskogs framgangsmåte med markberedningen

- Det ble benyttet markberedning også tidligere på hogstflater for å få opp igjen skog med naturlig foryngelse. Det virket den gangen, og derfor skjønner jeg ikke hvorfor det må gjøres så brutalt nå. Jeg ønsker meg endringer hos Statskog, sier Moen.

 

Ber om mer skånsomhet

Han forteller at det er mange steder i Ljørdalen at det ser slik ut.

- Vi har sett det tydelig på elgretten vår i Bjønnberget-området. Et sted som har navnet Slettåsen, bar tidligere navnet sitt med rette, men nå går det ikke an å gå der. Tidligere var det en fin gangsti ved Kalvskinnøra, men nå er alt ødelagt og borte. Jeg forsøkte å gå der under elgjakta, men jeg holdt ikke på å klare å ta meg fra. Alt er opprevet i store områder, Sier Vidar Storbæk.

Han sier at det ikke er noen tvil om at skogen kommer fortere opp igjen der det er markberedt, men mener det som har skjedd i dalføret nå, mer kan sammenlignes med flora- og faunakriminalitet.

- Jeg håper inderlig at Statskog kan gjøre dette mer skånsomt i framtida. Det som er gjort, ødelegger for lang framtid. Trolig vil det jevne seg ut om tusen år, men det er ikke slik det skal være, mener Storbæk.

 

Har herpesert grunn

Trond Pedersen mener Statskog har herpesert grunnen også på østsida av Ljøra i området ved flyplassen, og reagerer sterkt på ødeleggelsene.

 

Ljørdalen:

- En gammel elve- og istidsbunn er hepesert, og store humuslag fra tusen år tilbake er ødelagt. Flekkvis er det bare revet opp stein. Skogsstier er ødelagt, og vannkilder er ødelagt, og kommer ikke der dem skal. Slik er det ikke lov til å holde på, sier Pedersen.

Han mener dette skjer fordi det ikke benyttes lokalkunnskap, og at det sitter folk på kontoret og ser på kart, når de bestemmer hva som skal skje.

- Det som skjer, er forferdelig. Nå ser det ut som en åker. Jeg vet det har vært fagfolk på stedet, og hoderystende sett hva som har skjedd. Noen må gripe inn og stoppe ødeleggelsene, sier Pedersen.

 

Ny standard årsaken

Skogkonsulent Rune Holmøy Aamold i Statskog sier at en ny standard er delvis grunnen til det som har skjedd, men han har ikke sett hva som har skjedd.

 

Trysil:

- Det kom en ny standard i fjor som entreprenørene skal forholde seg til. Derfor er dette noe av årsaken, selv om det også er noe opp til dem som kjører maskinen, sier Holmøy Aamold.

Han mener at et lite rufs i overflaten skal være nok mange steder.

- Som grunneier blir Statskog skadelidende, og sitter igjen med ansvaret, sier Holmøy Aamold.

- Det er lite å gjøre nå, men vi må ta det opp med Glommen som har oppdraget. Det må tas hensyn til jorda vi jobber med. Dette skal følges opp, og det kommer oppfølging før 2015 fra skognæringens side, sier Aamold.