14. jan, 2015

Protesterer mot utplanting av nordamerikansk furu

www.ostlendingen.no

Miljøorganisasjonene Naturvernforbundet, Sabima og WWF har sendt en felles klage på Fylkesmannen i Hedmarks vedtak om å tillate planting av vrifuru på Flishøgda i Elverum.

Østlendingen 08.01.15.