23. jan, 2015

Norges Skogeierforbund frykter "kreativ" bokføring

www.vg.no

- Vi mener regjeringen risikerer å undergrave det langsiktige klimaarbeidet dersom de nå legger seg på russernes linje i de internasjonale forhandlingene og krever CO2-kreditt for ikke å hogge skogen, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund. Klimaminister Tine Sundtoft vil ikke kommentere den nye regnemetoden.

I februar legger regjeringen frem klimameldingen for Stortinget.

VG: Nyheter 22.01.15.