23. jan, 2015

"Nei til føleri om Norge", skriver Trine Eilertsen, Aftenposten.

www.aftenposten.no

- Det er lett å smile av Jensens emosjonelle utbrudd mot nedsalg, men Regjeringen bør ikke le. Nettopp denne typen følelser har det med å utvikle seg til en stemningsbølge som kan bli plagsom langt inn i neste valgkamp.

Aftenposten 22.01.15.