26. jan, 2015

Regjeringen får overlevert skogmelding

www.ostlendingen.no

Regjeringen får mandag overlevert strategimeldingen Skog 22, som inneholder en rekke forslag om hvordan norsk skognæring kan holde seg konkurransedyktig.

Østlendingen, nett 25.01.15.