24. feb, 2015

Skog eller bare trær...

ketilskogen.no

- Vissheten om at intakt natur finnes, også den vi ikke kommer til å se, er viktig for de fleste av oss.

Ketil Skogen: Månedens kommentar i "Jakt & Fiske", 1-2/14.