14. mai, 2015

Holdningen til ulike energikilder 2015

www.energinorge.no

Kortversjonen av Klimabarometeret 2015 har utelatt tallmaterialet for holdningene til de ulike energikildene. Resultatene av spørreundersøkelsen viser at 9 av 10 har et positivt inntrykk av vannkraft (90 %). Tilfeldig?

Lokalavisa Trysil/Engerdal presenterte kortnyheten "75 % ja til vindkraft" onsdag 13. mai. Blir hengende i lufta når holdningen "vindkraft" ikke settes opp mot de andre energikildene.

* Vannkraft - 90 % (toppår 2011-12 med 93 %)
* Solkraft - 82 % (toppår 2013 med 88 %)
* Vindkraft til havs - 81 % (toppår 2012 med 89 %)
* Vindkraft på land - 75 % (toppår 2012 med 84 %)
* Gasskraft med CO2-fangst og lagring - 21 % ( toppår 2011 med 46 %)
* Olje - 16 % (kun målinger fra 2014 som viste 20 %)