8. jun, 2014

Vindkraft & Reiseliv

www.nve.no

Vindkraft, reiseliv og miljø – konklusjoner fra en konfliktanalyse

Vindkraftseminar Stavanger 7. – 8. september 2009

Presentasjon v/ Eli Heiberg, Vestlandsforsking