20. jun, 2014

Må utrede vindmøllestøy

www.lister24.no

Et enstemmig kommunestyre gikk tirsdag 17. juni inn for kommuneoverlege Sigurd W. Løvhaugs forslag om å pålegge Lista Vindkraftverk AS å gjennomføre en kartlegging av de helsemessige konsekvensene vindturbinene påfører naboene.