9. feb, 2015

Europeisk nettutviklingsplan (TYNDP 2014) publisert

www.statnett.no

- Formålet med planen er å samordne planleggingen av det europeiske kraftsystemet i årene fremover. Planen legger i særlig grad vekt på hvordan en skal ivareta europeisk forsyningssikkerhet samtidig som en tilrettelegger for europeiske og globale klimamål, sier Statnetts prosjektleder Arne Egil Pettersen.

På oppdrag fra EU-kommisjonen evaluerer planen også 120 prosjekter som er definert som særlig viktige europeiske prosjekter (evaluering av samfunnsøkonomi, reduserte CO2-utslipp, økt fornybarproduksjon, forsyningssikkerhet etc.). Her kommer de planlagte mellomlandsforbindelsene mellom Norge og Tyskland og mellom Norge og Storbritannia svært godt ut. Både NordLink og NSN ligger på topp for alle scenarier når det gjelder bidrag til reduserte CO2-utslipp fra europeisk kraftproduksjon, og bidrar til årlige utslippsreduksjoner fra europeisk kraftproduksjon i området 1-5 millioner tonn CO2 for de ulike scenariene.

Statnett: 06.01.15.