29. jun, 2014

Miljøinformasjonsloven

www.regjeringen.no

Rett til miljøinformasjon

Miljøinformasjonsloven gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet.