- Det skal bygges 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige. Regjeringen vil legge til rette for at gode prosjekter kommer i Norge, men det er opp til markedet å ta de endelige beslutningene. I Norge bør vi satse på flere fornybare kilder. Norges vindressurser er blant de beste i Europa. Disse ressursene skal forvaltes på en best mulig måte, sier olje- og energiminister Tord Lien.