- Før det i det hele tatt settes opp en vindpark her til lands – har den vært gjennom en grundig og omfattende konsesjonsbehandling. Departementet behandler dessuten de fleste av sakene på nytt gjennom klagebehandlingen. Det er imidlertid slik at all energiutbygging er synlig. Det betyr at noen må tåle å se ei vindmølle – kanskje til og med fra hyttevinduet, sier Lien.