3. jan, 2015

Nordmenn lite opplyst om smarte strømmålere

www.tu.no

84 prosent av norske strømkunder vet ikke hva en smart strømmåler er.

55 prosent av de spurte fra Norge oppga at de aldri hadde hørt om smarte strømmålere, mens 29 prosent sa de hadde hørt om det, men ikke egentlig visste hva det var. I Danmark er det imidlertid enda mindre kunnskap om saken. Der har 74 prosent aldri hørt om AMS, mens 17 prosent hadde hørt om det, men ikke visste hva det var (til sammen 91 prosent). I Sverige ser imidlertid folk ut til å være mer opplyst om temaet. Kun 29 prosent hadde aldri hørt om det, mens 42 prosent hadde hørt om det, uten riktig å vite hva det egentlig er (til sammen 71 prosent).

TU 10.09.13.