3. jan, 2015

Advarer mot milliardinvesteringen i AMS

www.tu.no

Kraftselskapene skal investere milliarder i AMS. Tore Trondvold, spesialrådgiver i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), frykter milliardinvesteringen kan gi begrenset gevinst fordi internasjonale standarder mangler.

– Det er en teknologisk utvikling som gjør at målerne blir stadig smartere og kan utføre stadig flere tjenester. Både vi og andre har advart om at vi ikke har kommet dit at det er samfunnsøkonomisk riktig å gjøre dette. Vi frykter at vi bare kan ta ut en begrenset gevinst av den investeringen som gjøres nå. Etterpå skal det mye til før en tilsvarende investering gjøres igjen, sier Trondvold.

TU 07.06.12.