3. jan, 2015

AMS-innføring ikke klarert med nettselskapene

www.tu.no

Innføringen av AMS har vært utsatt i flere omganger, og fristen var i en lang periode nettopp 2016. Så forskjøv NVE det til 2018. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen mener derimot ikke at regjeringen nå går i mot NVEs anbefalinger ved å fremskynde installeringen av AMS:

– Vi har vært i en prosess med NVE og etter hvert sett at vi skal klare det i løpet av 2016. Mye vil være på plass i 2015. I tillegg vil vi ha et eget prosjekt i Midt-Norge som skal stå ferdig i 2013. Så vi intensiverer arbeidet kraftig, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Vi har tatt utgangspunkt i at dette skulle gjennomføres innen 2018, og lagt planene i forhold til det, sier Foosnæs.

TU 12.01.11.