3. jan, 2015

Statnett ønsker flere utredermiljøer

www.tu.no

Det hadde vært bra med flere miljøer til å utrede grunnlaget for energipolitikken, mener Statnett.

Spesialrådgiver Are Tomasgard i LO-forbundet Industri Energi mener det er altfor få aktører som kan levere energiutredninger, for eksempel om hvordan nye strømkabler til utlandet vil påvirke kraftprisen. I dag er Econ Pöry og Thema Consulting Group dominerende aktører på området. Analyseselskapenes siste rapport har underbygget kraftbransjens syn om at en kraftkabel på 1.400 MW kun vil føre til en økning i kraftprisene i Norge på mellom 0,5 og 1 øre/kWh.

TU 06.01.11.