10. jan, 2015

Ny rapport: Så mye dyrere blir strømmen av utenlandskabler

www.tu.no

Hvis det bygges fire utenlandsforbindelser med en samlet kapasitet på 4500 MW, vil husholdningenes strømpris øke med om lag 3,6 øre/kWh, sammenlignet med om kablene ikke ble bygget, ifølge rapporten som Thema Consulting har laget for BKK, Lyse Energi, Agder Energi, Statkraft og Vattenfall.

Thema Consulting anslår at de indirekte investeringskostnadene i det norske sentralnettet som følge av mellomlandsforbindelser er et sted mellom en og tre milliarder kroner for to mellomlandsforbindelser.

Det må finansieres både av industrien og husholdningene.

TU: 6. juni 2012.