4. feb, 2015

Exportera mer el

www.unt.se

Med tillräckliga utlandsförbindelser går det att sälja el som inte behövs i Sverige, och skapa incitament för att öka elproduktionen, skriver Niclas Malmberg i Miljöpartiet.

UNT.se: 01.02.15.