10. feb, 2015

Avgjort: Statnett bygger kraftkabel til Tyskland.

www.tu.no

Samarbeidspartnerne Statnett, Tennet og investeringsbanken KfW fatter endelig investeringsbeslutning om å bygge en mellomlandsforbindelse mellom Norge og Tyskland. Skriver under eierskapsavtale i dag, melder Statnett. Likestrømskabelen Nordlink blir den første direkte forbindelsen mellom det tyske og det norske kraftmarkedet, og er anslått å koste mellom 13 og 17 milliarder kroner å bygge.

Opprinnelig var planen å sette kabelen i drift 2018, men på grunn av et anstrengt leverandørmarked er ikke det mulig. I følge revidert plan skal kabelen stå ferdig for prøvedrift 2019, og settes i kommersiell drift fra 2020.

TU: 10.02.15.