7. feb, 2015

Det norske eierregisteret --> Forvalterordningen

14. mai 2014 besluttet den norske regjeringen å innføre et eierregister, men registeret skal ikke inkludere informasjon om utenlandske aksjeeiere. Det er også lov i Norge å kun oppgi et annet selskap som eier, ikke den fysiske personen bak.

 

"For at Norge skal følge internasjonale anbefalinger og standarder på området, må vi nå kvitte oss med den antikvariske forvalterloven, og kun tillate at ultimate eiere blir registerert:  både aksjeeiere, styreledere og andre fysiske personer som har reell kontroll over selskapet", mener Tax Justice Network.

 

Les mer om den norske forvalterordningen her