9. aug, 2015

Mer gransking av Eidsiva

www.gd.no

Det går mot mer selskapskontroll av Eidsiva Energi AS. Eierkommunene ønsker å se på roller og habilitet.

To saker er spesielt nevnt i rapporten, salget av aksjer i Ventelo Holding AS (tele- og dataselskap som Eidsiva tapte mye penger på, og som konsernsjefen var styreleder i), og vedtaket om kjøp av advokattjenester fra et advokatfirma hvor konsernsjefens kone er partner.

Revisorene foreslår også å vurdere energikonsernets omfattende sponsing av lag og foreninger opp mot Eidsivas etiske regelverk, retningslinjer og rutiner. Runde to av selskapskontrollen av Eidsiva, er beregnet å koste ca. 500.000 kroner som sist.

GD: 15. august 2013.