31. jul, 2015

GD: Bråk om gullpensjonen til Eidsivasjefens kone

www.gd.no

Flott at saken blir belyst. På tide at politikerne og strømkundene våkner! Sånn vil vi ikke ha det...

HA var først ute med å omtale saken torsdag 30. juli 2015.