1. aug, 2015

Eidsivas dyre datter Eidsiva vekst

finnolav.blogs.no

"Konsernsjef Ola Mørkved Rinnan tar kraftig til motmæle overfor mitt siste innlegg «Kraftløse Eidsiva». For mange kan det virke naturlig, men egentlig er det ikke det. Alternativet med å gå i offentlig dialog om mulige veivalg for å få gjenreist Eidsiva tror jeg er fjernt for Rinnan. Det er i hans tid som konsernsjef de skjebnesvangre veivalg og økonomiske disposisjoner er gjort. Rinnan har mye å forsvare, noe han gjør på en usedvanlig slett måte."

Finn Olavs politiske smie: 16. juli 2015.