16. aug, 2015

Kraftverkene må få bli på norske hender

Oppland Arbeiderblad 15. august 2015.