20. aug, 2015

Demokratiet fungerer hvis...

Lokalavisa Trysil og Engerdal 19. august 2015:

 

Det er gledelig å registrere at sommerens mediestorm rundt Eidsivas økonomi påvirker konsernet i riktig retning. Takk til dere som har bidratt til det. Demokratiet fungerer hvis eierne og lokalpressa har frimodighet til å sette sterkere søkelys på hva som skjer med «selskapet vårt». Vi må tørre å stille de vanskelige spørsmålene i en uavhengig kontekst. Endres forutsetningene for eiernes utbytte vil det virke direkte inn på kommunale tilbud og ytelser i en rekke kommuner. Samtidig kan ikke forventet utbytte dekkes opp av stadig nye lån. Eidsivas framtid angår derfor oss alle.

 

Nå skal all virksomhet i Eidsiva gjennomgås internt, og konsernets tall skal sammenlignes med tallene fra lignende selskaper. Blikket rettes mot hva som er «naturlig» for selskapet.

 

Som ansvarlig virksomhet, håper jeg Eidsiva Vekst innser at det er klokere å satse på innovasjon av vann enn vind i Hedmark. Graden av innovasjon kan være svakere, men de økonomiske effektene vil være langt høyere.

 

Snefrid Reutz-Håkenstad, listekandidat MDG Trysil