22. aug, 2015

Rolijordet: Eidsiva og de ansatte

www.oa.no

- Det undrer meg at en tillitsvalgt ikke er mer oppdatert på situasjonen enn Østberg er, når han sier at det er en styrke at konsernet har flere bein å stå på. Nei. Ikke når beina ikke er bærekraftige. Da blir de til prosjekter som kan knekke hele konsernet. Det er mange hundretalls millioner som er ført over til 4 datterselskaper i Eidsiva. Disse overføringene kan ikke fortsette.

OA/Finn Olavs politiske smie: 21. august 2015.